internet marketing

April 16, 2019
izrada sajtova beograd

Google, Facebook i Amazon – platforme za reklamiranje

Google, Facebook i Amazon – platforme za reklamiranje Postoji bitna razlika kada se posmatraju potrošači (kupci) i njihiove namere. Kada je u pitanju online trgovania (prodaja) […]
April 10, 2019
izrada sajtova beograd instagram

Instagram i njegovo mesto u odlukama potrošača

Instagram i njegovo mesto u donošenju odluka potrošača Instagram sve više postaje “jako popularan” i sa sve više korisnika. Takođe, postaje sve važniji i kod kupaca […]
June 22, 2018
izrada sajtova beograd blog

Zašto koristiti društvene mreže?

Facebook je drugi po posećenosti sajt u svetu odmah iza Google-a, a ispred YouTube-a. Najtraženiji pojam na Google u 2018. Je Facebook ispred YouTube-a.  Svakog dana […]
August 21, 2017
internet marketing

PR i Internet marketing (SEO)

Izgleda da su PR i SEO dve različite marketing taktike. Koreni PR idu čak do 16-og veka dok sa druge strane SEO je mlad i jedva […]