Google, Facebook i Amazon – platforme za reklamiranje

izrada sajtova beograd instagram
Instagram i njegovo mesto u odlukama potrošača
April 10, 2019
izrada sajtova beograd - punjenje baterija
Kako puniti baterije mobilnih telefona?
May 4, 2019
izrada sajtova beograd

Google, Facebook i Amazon – platforme za reklamiranje

Postoji bitna razlika kada se posmatraju potrošači (kupci) i njihiove namere. Kada je u pitanju online trgovania (prodaja) i njihove namere. Kada je u pitanju online trgovina (prodaja) Amazon je svakako korak ispred konkurencije jer svi korisnici ove platforme su tu da bi kupovali, kada je u pitanju plasiranje “medijskog materijala” (video, slike, prezentacije itd.) Google i Instagram su u prednosti jer korisnici nekada zaista žele da kupe proizvod ili uslugu pa su na ovim platformama a nekada pak žele samo informacije o proizvodu.

Većina stručnjaka se slaže da bi u zavisnosti od namera kupaca trebalo zapravo uključiti sve tri platforme.

Ovom prilikom iznećemo vam niz argumenata koji mogu doprineti boljem upoznavanju odnosno pravilnom rasporedu i plasiranju sredstava za reklamiranje na ovim platformama.

  • Kada su u pitanju načini reklamiranja svakako da Amazon postavlja najviše ograničenja, takođe je nemoguće gotovo pratiti interakciju između ovih platformi (naime neki od korisnika je možda kliknuo reklamu na Facebooku, a kupio preko te iste reklame na Google koja je puštena i na ovoj platformi, tako da je ovo gotovo nemoguće utvrditi).
  • Kada je u pitanju pridobijanje klijenata koji žele samo informacije odnosno “pregledanje” proizvoda, Facebook i Instagram su svakako u prednosti jer postoji više vizuelnih sredstava koja mogu ilustrovati proizvod (npr. moda, kozmetika, potrošačka elektronika). Dakle , Facebook i Instagram možemo koristiti da uputimo “signale” o proizvodu da bi do prodaje došlo na druge dve platforme Google i Amazonu.
  • Uvek je potrebno isprobati nove opcije za sve platforme. Trenutno kada je u pitanju relamiranje Facebook i Google daju mnogo više opcija, odnosno mogućnosti za podešavanja u “ugrađivanje” vaše reklame.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *