instagram

April 16, 2019
izrada sajtova beograd

Google, Facebook i Amazon – platforme za reklamiranje

Google, Facebook i Amazon – platforme za reklamiranje Postoji bitna razlika kada se posmatraju potrošači (kupci) i njihiove namere. Kada je u pitanju online trgovania (prodaja) […]
April 10, 2019
izrada sajtova beograd instagram

Instagram i njegovo mesto u odlukama potrošača

Instagram i njegovo mesto u donošenju odluka potrošača Instagram sve više postaje “jako popularan” i sa sve više korisnika. Takođe, postaje sve važniji i kod kupaca […]