amazon

April 16, 2019
izrada sajtova beograd

Google, Facebook i Amazon – platforme za reklamiranje

Google, Facebook i Amazon – platforme za reklamiranje Postoji bitna razlika kada se posmatraju potrošači (kupci) i njihiove namere. Kada je u pitanju online trgovania (prodaja) […]