Kako puniti baterije mobilnih telefona?

izrada sajtova beograd
Google, Facebook i Amazon – platforme za reklamiranje
April 16, 2019
izrada sajtova beograd
Web dizajn trendovi
May 5, 2019
izrada sajtova beograd - punjenje baterija

Kako puniti baterije mobilnih telefona?

Svakako jedna od najslabijih tačaka savremenih mobilnih telefona su baterije, čak kod najboljih modela vodećih proizvođača vidimo probleme.

Preovlađujuća tehnika mobilnih telefona odnosno baterija je litijumska. Većina proizvođača navodi da je prosečan vek trajanja između 3-5 godina odnosno da same baterije će izdržati između 300-500 ciklusa (1 ciklus = punjenje od 0% do 100%). Ovo je sve na “papiru” međutim praksa pokazuje da do “propadanja” baterija dolazi već mnogo ranije i to nakon 2 godine odnosno nakon 100 ciklusa. Nakon ovoga one neće moći održavati kapacitet od 100% nego će pasti na 80% maksimalnog nivoa, iako prikazuju zapravo 100%.

Kada puniti baterije?

Idealno bi bilo da većinu vremena dok koristimo baterije one budu na 50% napunjenosti. Međutim ova hipotetička situacija gotovo da nije izvodljiva, ali i inače kada nivo baterije padne ispod 50% trebalo bi je dopunjavati ali ne do 100%, iako se neće ništa dogoditi i ako se puni do kraja (100%) ali za što duži vek trajanja baterije najbolje je ne puniti ih do kraja, suprotno, trebalo bi ne puštati da pa nivo padne ispod 20%. Ovde se veoma često postavlja pitanje da li je potrebno dopustiti da padne na 0% pa da se puni – NE TREBA. Ovo pravilo je bilo dominantno za baterije koje su bile na bazi nikla (nikl-kadmijumske) – a ovo se zvalo “memorijski efekat” za litijumske baterije to ne važi.

Kada treba puniti baterije do kraja?

Celokupan proces 0-100% trebalo bi praktikovati jednom mesečno, ovo bi rekalbiralo bateriju – nešto kao reset laptopa ili kućnog kompjutera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *