internet marketing

August 21, 2017
internet marketing

PR i Internet marketing (SEO)

Izgleda da su PR i SEO dve različite marketing taktike. Koreni PR idu čak do 16-og veka dok sa druge strane SEO je mlad i jedva […]
August 4, 2017
izrada sajtova

Vrhunske kompanije i društvene mreže, šta možemo naučiti od njih?

Ulažite svoj trud i napor u Facebook – Coca – Cola, McDonalds i RedBull ulažu u svoje Facebook stranice. Trenutno: Coca – Cola ima preko 94 […]
August 4, 2017
izrada sajtova

Podaci o društvenim mrežama

Facebook 1,79 milijardi. Instagram 600 miliona. Twitter 317 miliona. Snapchat 150 miliona. Rast aktivnih korisnika na mesečnom nivou u 2016. Snapchat +67,2% Instagram +50% Facebook +15,7% […]
August 4, 2017
internet marketing

Internet marketing za firme (veleprodaje)

Veliki broj kompanija koje posluju isključivo ili pretežno sa drugim firmama ima problem sa online marketingom. Prema istraživanjima 85% B2B potrošača vrši pretrage interneta pre odluke […]